Informa't

Informa’t sobre l’itinerari que vas a seguir i sobre la predicció meteorològica.

}

Horari

Evita les hores de màxima insolació, especialment a l’estiu.

v

No vages sol

No vages sol i adverteix als teus coneguts de l’itinerari que vas a realitzar.

p

Circula sempre per la dreta

Per camins o carreteres, en bicicleta, circula sempre per la dreta. Utilitza el casc i sistemes reflectants.

s

Temporada de caça

Consulta la temporada de caça (de novembre a febrer).

R

El calçat

Utilitza calçat esportiu, còmode i resistent.

El medi ambient

Respecta el medi ambient i mai encengues foc.

Telefon d'emergència

En cas d’emergència, telefona al 112.